065/35-65-664

Anestezija u veterini

Anestezija za ljubimce

Anestezija za ljubimce

Za početak ću da razjasnimo sam pojam anestezije i ulogu anesteziologa u svakodnevnom radu jedne veterinarske klinike kao što je naša Vet Planet klinika. Istorijski gledano i vodeći se korenom same reči, anestezija je u samom početku imala zadatak da pacijente oslobodi od bola. Daljim razvojem ove naučne discipline kako u humanoj medicini tako i u veterinarskoj medicini anesteziologija je prevazišla pojam oslabađanja od bola i danas obuhvata mnogo šire polje rada i nege pacijenata nego što se prvobitno smatralo.

Posao anesteziologa je usko vezan za same operativne zahvate, međutim anesteziolog pored svakodnevnog rada u operacionoj sali vrši preglede i pripremu pacijenata za mnoge intervencije i dijagnostičke procedure, aktivno učestvuje u postoperativnom oporavku pacijenata, rukovodi intenzivnom negom i vrši reanimaciju svih životno ugroženih pacijenata. Stim u vezi danas najčešće govorimo o anesteziji sa reanimatologijom.

Naravno, anesteziolog sve ove aktivnosti i poslove ne može da vrši sam, već u tome učestvuje ceo tim ljudi. Sama spremnost i uigranost celog tima poboljšava uspeh svih preduzetih intervencija i čini svakodnevni rad prijatnijim i manje stresnim. Pored znanja, uigranosti i požrtvovanja, za kvalitetan rad i uspeh je potreban adekvatan prostor i adekvatna oprema. Aparati za inhalacionu anesteziju, veštačka ventilacija, adekvatan monitoring, perfuzori i infuzomati su samo jedan deo neophodne opreme koja je potreban za svakodnevni rad.

Pored u sali stacionirane opreme poželjni su prenosivi monitori koji nam daju podatke o vitalnim životnim parametrima tokom intervencija van operacione sale. Velika pažnja se poklanja i samoj organizaciji prostora jer pravovremena reakcija zavisi od dostupnosti neophodne opreme i lekova u radnom okruženju.

Takođe, važno je naglasiti da posao anesteziologa ne završava za završetkom operativnog zahvata. Ceo postoperativni oporavak je pod neposrednim nadzorom anesteziologa. Tokom ovog perioda jedan od najvećih izazova je suzbijanje akutnog postoperativnog bola i anksioznosti, kao i sprečavanje da akutni postoperativni bol postane hroničan ili neuropatski bol. Da bi smo u tome uspeli, potrebna je pravilna procena i određivanje adekvatnog analgetskog protokola što se postiže svakodnevnim pregledom pacijenta u čemu nam uveliko pomažu unapred formulisane skale za gradaciju bola. Kao i za većinu aktivnosti vezanih za rad jedne klinike, tako i u ovom slučaju veoma značajnu ulogu ima i komunikacija sa ostalim zaposlenim osobljem koji u svakom momentu mogu da obezbede korisne informacije koje nam olakšavaju određivanje pravilne strategije za postoperativnu analgeziju.

Jedno od najčešćih pitanja koje vlasnici postavljaju je da li moj ljubimac može da podnese anesteziju?

Svakako da anestezija nosi određen stepen rizika, ali uz adekvatnu preanestezijsku procenu pacijenta i gradaciju u ASA kategorije, rizik od same anestezije se minimalizuje. Veoma važan segment preanestezijske obrade pacijenta je adekvatna i iskrena anamneza koju nam daju upravo sami vlasnici odnosno držaoci životinja. Na osnovu ovih podataka i opšteg kliničkog pregleda se odlučujemo za dalje dijagnostičke korake koji obuhvataju krvnu sliku i biohemijske pokazatelje funckije unutrašnjih organa, koagulometriju, evaluaciju kardiovaskularnog sistema, ali i sve dalje neophodne analize koje mogu da nam budu od koristi u odabiru adekvatnog protokola anestezije. Veoma važan segment je i uredno vođenje dokumentacije u vidu anestezioloških protokola koji nam pored sistematičnosti i jednakog prisutpa svakom pacijentu pomažu i da retrospektivno primetimu gde su eventualni problemi nastali ili mogli da nastanu i na koji način da ih u budućnosti prevazidemo.

Još jedno od veoma čestih pitanja je da li je moj ljubimac previše star ili previše mlad da bi bio anesteziran?

Sama starosna dob ne uslovljava izvođenje određenih zahvata,dok rizik i odabir adekvatnog protokola zavisi isključivo od pacijenta kao individue. Kvalitetan monitoring sa kojim mi raspolažemo na našoj klinici je od krucijalne važnosti za pravovremenu dijagnostiku abnormalnosti i reakciju tokom anestezije rizične grupe pacijenata. Svakako da procena rizika same intervencije i benefita koji se njome postiže igra veoma važnu ulogu. Stoga još jednom želim da naglasim da starosna dob ne prestavlja ograničenje za anesteziju, već da sama procena zavisi od pacijenta do pacijenta.

Koliko često moj ljubimac sme da bude anesteziran?

U zavisnosti od primarnog zdravstvenog problema i opšteg stanja pacijenta, potrebe za odredenim intervencijama mogu zahtevati višekratnu primenu anestezije u kraćem vremenskom intervalu. Pravilna evaluacija pacijenta i procena očekivane bolnosti planiranih zahvata nam pomaže da svaku potrebnu intervenciju možemo da izvršimo u optimalnoj dubini i stepenu anestezije. Veoma je važno proceniti i dužinu trajanja planiranog zahvata da bi mogli da se obezbede odgovarajući terapijski protokoli koji olakšavaju održavanje vitalnih životnih parametara pod kontrolom. Uopšteno gledano procena benefita i rizika nam daje najbolje smernice za odabir anesteziološkog protokola, koji uz adekvatnu pripremu pacijenca, monitoring tokom i posle intervencije i pažljivu negu u jedinici intenzivne nege minimalizuje rizik same intervencije.

Za sam kraj želim da naglasim da je veterina timski sport, i da uspeh zavisi isključivo od kolektiva kao celine.

Vet Planet Clinica se nalazi u ulici Tošin bunar 128 i za sve predloge i sva pitanja možete nas kontaktirati na telefone i posetiti u radno vreme od 8:00 do 20:00.

Za sve hitne slučajeve tu smo 00-24h.

Konsultacije i pregled kod nas možete zakazati u željenom terminu na 065/35-65-664

Vaš Vet Planet Clinic

Ukoliko niste sigurni kada je vreme za veterinarski pregled, pogledajte članak o tome ovde.